RPi4B CASE M002F

来自丢石头百科

安装视频

硬件连接

树莓派管脚定义

  • 红线应连接树莓派的4脚,黑线连接树莓派的6脚。

产品参数

RPI4B CASE M002F SILVER 1.jpg

RPI4B CASE M002F SILVER 2.jpg

RPI4B CASE M002F SILVER 3.jpg

RPI4B CASE M002F SILVER 5.jpg

RPI4B CASE M002F SILVER 6.jpg

RPI4B CASE M002F SILVER 7.jpg


Icon-mail.png 联系 丢石头

我们的工作时间是: 09:00-18:00 (UTC+8 周一到周六)