RPi4B CASE M005

来自丢石头百科

安装视频

图片教程(点击图片可放大)

1. 在主板上贴散热贴。

RPi4B CASE M005 2.png

2. 插上亚克力侧板。

RPi4B CASE M005 3.png

RPi4B CASE M005 4.png

3. 安装顶盖。

RPi4B CASE M005 5.png

4. 拧上螺丝。

RPi4B CASE M005 6.png

5. 合适的位置贴上垫片。

RPi4B CASE M005 7.png

FAQ

Icon-mail.png 联系 丢石头

我们的工作时间是: 09:00-18:00 (UTC+8 周一到周六)